รายงานการจองใช้งานห้องประชุม สพป.ศก.1

ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
256248 ครั้ง58 ครั้ง47 ครั้ง23 ครั้ง7 ครั้ง9 ครั้ง5 ครั้ง4 ครั้ง4 ครั้ง4 ครั้ง4 ครั้ง4 ครั้ง
256131 ครั้ง43 ครั้ง76 ครั้ง50 ครั้ง41 ครั้ง37 ครั้ง32 ครั้ง50 ครั้ง43 ครั้ง66 ครั้ง50 ครั้ง27 ครั้ง
256035 ครั้ง47 ครั้ง59 ครั้ง26 ครั้ง40 ครั้ง59 ครั้ง51 ครั้ง44 ครั้ง45 ครั้ง63 ครั้ง36 ครั้ง31 ครั้ง
2559ว่างว่างว่างว่างว่าง2 ครั้ง1 ครั้ง1 ครั้ง10 ครั้ง51 ครั้ง34 ครั้ง20 ครั้ง

[ เข้าระบบจองห้องประชุม ]

ตารางการใช้งานห้องประชุม สพป.ศก.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2559

วันที่เพชรเพชรเล็กพลอยชมพูมรกต
ศุกร์
1
กรกฎาคม
ว่างว่างว่างว่าง
เสาร์
2
กรกฎาคม
ว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
3
กรกฎาคม
ว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
4
กรกฎาคม
ว่างว่างว่างว่าง
อังคาร
5
กรกฎาคม
ว่างว่างว่างว่าง
พุธ
6
กรกฎาคม
ว่างว่างว่างว่าง
พฤหัสบดี
7
กรกฎาคม
ว่างว่างว่างว่าง
ศุกร์
8
กรกฎาคม
ว่างว่างว่างว่าง
เสาร์
9
กรกฎาคม
ว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
10
กรกฎาคม
ว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
11
กรกฎาคม
ว่างว่างว่างว่าง
อังคาร
12
กรกฎาคม
ว่างว่างว่างว่าง
พุธ
13
กรกฎาคม
ว่างว่างว่างว่าง
พฤหัสบดี
14
กรกฎาคม
ว่างว่างว่างว่าง
ศุกร์
15
กรกฎาคม
ว่างว่างว่างว่าง
เสาร์
16
กรกฎาคม
ว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
17
กรกฎาคม
ว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
18
กรกฎาคม
ว่างว่างว่างว่าง
อังคาร
19
กรกฎาคม
ว่างว่างว่างว่าง
พุธ
20
กรกฎาคม
ว่างว่างว่างว่าง
พฤหัสบดี
21
กรกฎาคม
ว่างว่างว่างว่าง
ศุกร์
22
กรกฎาคม
แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
นิเทศ (เช้า 100 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่างว่างว่าง
เสาร์
23
กรกฎาคม
ว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
24
กรกฎาคม
ว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
25
กรกฎาคม
ว่างว่างว่างว่าง
อังคาร
26
กรกฎาคม
ว่างว่างว่างว่าง
พุธ
27
กรกฎาคม
ว่างว่างว่างว่าง
พฤหัสบดี
28
กรกฎาคม
ว่างว่างว่างว่าง
ศุกร์
29
กรกฎาคม
ว่างว่างว่างว่าง
เสาร์
30
กรกฎาคม
ว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
31
กรกฎาคม
ว่างว่างว่างว่าง