รายงานการจองใช้งานห้องประชุม สพป.ศก.1

ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
256248 ครั้ง58 ครั้ง49 ครั้ง30 ครั้ง26 ครั้ง49 ครั้ง18 ครั้ง8 ครั้ง4 ครั้ง4 ครั้ง4 ครั้ง4 ครั้ง
256131 ครั้ง43 ครั้ง76 ครั้ง50 ครั้ง41 ครั้ง37 ครั้ง32 ครั้ง50 ครั้ง43 ครั้ง66 ครั้ง50 ครั้ง27 ครั้ง
256035 ครั้ง47 ครั้ง59 ครั้ง26 ครั้ง40 ครั้ง59 ครั้ง51 ครั้ง44 ครั้ง45 ครั้ง63 ครั้ง36 ครั้ง31 ครั้ง
2559ว่างว่างว่างว่างว่าง2 ครั้ง1 ครั้ง1 ครั้ง10 ครั้ง51 ครั้ง34 ครั้ง20 ครั้ง

[ เข้าระบบจองห้องประชุม ]

ตารางการใช้งานห้องประชุม สพป.ศก.1 ประจำเดือน เมษายน 2560

วันที่เพชรเพชรเล็กพลอยชมพูมรกต
เสาร์
1
เมษายน
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วยปี 2560
บุคคล (เช้า-บ่าย 500 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
อาทิตย์
2
เมษายน
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วยปี 2560
บุคคล (เช้า-บ่าย 500 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
จันทร์
3
เมษายน
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วยปี 2560
บุคคล (เช้า-บ่าย 500 คน)
<แก้ไข>
ว่าง ประชุมเตรียมเลื่อนขั้นเงินเดือน
บุคคล (เช้า-บ่าย 10 คน)
<แก้ไข>
จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาเขตพื้นที่ชายแดน
แผน (เช้า-บ่าย 30 คน)
<แก้ไข>
อังคาร
4
เมษายน
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วยปี 2560
บุคคล (เช้า-บ่าย 500 คน)
<แก้ไข>
ว่าง คณะกรรมการกลั่นกรองการเลื่อนเงินเดือน
บุคคล (เช้า-บ่าย 17 คน)
<แก้ไข>
จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาเขตพื้นที่ชายแดน
แผน (เช้า-บ่าย 30 คน)
<แก้ไข>
พุธ
5
เมษายน
ว่างว่าง จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาเขตพื้นที่ชายแดน
แผน (เช้า-บ่าย 25 คน)
<แก้ไข>
การประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ ครั้งที่ 2 /2560
อำนวยการ (เช้า 40 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
พฤหัสบดี
6
เมษายน
ว่างว่างว่างว่าง
ศุกร์
7
เมษายน
ว่างว่างว่างว่าง
เสาร์
8
เมษายน
ว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
9
เมษายน
ว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
10
เมษายน
ว่างว่าง ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
ศธจ.ศก. (เช้า-บ่าย 15 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
อังคาร
11
เมษายน
เตรียมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 300 คน)
<แก้ไข>
ว่างเช้าว่าง
ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 4/2560
ศธจ.ศก. (บ่าย 30 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
พุธ
12
เมษายน
ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา
อำนวยการ (เช้า 300 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่างว่างว่าง
พฤหัสบดี
13
เมษายน
ว่างว่างว่างว่าง
ศุกร์
14
เมษายน
ว่างว่างว่างว่าง
เสาร์
15
เมษายน
ว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
16
เมษายน
ว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
17
เมษายน
ว่างว่างว่างว่าง
อังคาร
18
เมษายน
รายงานตัวครูผู้ช่วย
ศธจ.ศก. (เช้า 100 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่าง ประชุมคณะทำงานสังเคราะห์ตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษา
ศธจ.ศก. (เช้า-บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
พุธ
19
เมษายน
ว่างว่างว่างว่าง
พฤหัสบดี
20
เมษายน
ว่างว่าง ประชุมคณะกรรมการจัดทำผลงานวิชาการ
อำนวยการ (เช้า 15 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่าง
ศุกร์
21
เมษายน
ว่างว่างว่างว่าง
เสาร์
22
เมษายน
ว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
23
เมษายน
ว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
24
เมษายน
ว่างว่าง รายงานตัวครูผู้ช่วย
ศธจ.ศก. (เช้า 35 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่าง
อังคาร
25
เมษายน
ว่างว่างว่างว่าง
พุธ
26
เมษายน
โรงเรียนคุณธรรม
นิเทศ (เช้า-บ่าย 200 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
พฤหัสบดี
27
เมษายน
โรงเรียนคุณธรรม
นิเทศ (เช้า-บ่าย 200 คน)
<แก้ไข>
ว่าง คัดเลือกผลงานโครงการตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์ฯ
อำนวยการ (เช้า 15 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ประชุมงานประกันคุณภาพภายใน
นิเทศ (เช้า-บ่าย 40 คน)
<แก้ไข>
ศุกร์
28
เมษายน
โรงเรียนคุณธรรม
นิเทศ (เช้า-บ่าย 200 คน)
<แก้ไข>
ว่าง ประชุมกีฬาฟุตบอลสานฝัน ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2560
ส่งเสริม (เช้า 25 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่าง
เสาร์
29
เมษายน
ว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
30
เมษายน
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ครูปฐมวัย
นิเทศ (เช้า-บ่าย 259 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง