รายงานการจองใช้งานห้องประชุม สพป.ศก.1

ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
256248 ครั้ง58 ครั้ง49 ครั้ง30 ครั้ง26 ครั้ง49 ครั้ง18 ครั้ง8 ครั้ง4 ครั้ง4 ครั้ง4 ครั้ง4 ครั้ง
256131 ครั้ง43 ครั้ง76 ครั้ง50 ครั้ง41 ครั้ง37 ครั้ง32 ครั้ง50 ครั้ง43 ครั้ง66 ครั้ง50 ครั้ง27 ครั้ง
256035 ครั้ง47 ครั้ง59 ครั้ง26 ครั้ง40 ครั้ง59 ครั้ง51 ครั้ง44 ครั้ง45 ครั้ง63 ครั้ง36 ครั้ง31 ครั้ง
2559ว่างว่างว่างว่างว่าง2 ครั้ง1 ครั้ง1 ครั้ง10 ครั้ง51 ครั้ง34 ครั้ง20 ครั้ง

[ เข้าระบบจองห้องประชุม ]

ตารางการใช้งานห้องประชุม สพป.ศก.1 ประจำเดือน มีนาคม 2560

วันที่เพชรเพชรเล็กพลอยชมพูมรกต
พุธ
1
มีนาคม
ว่างว่าง ประชุมคณะทำงานการย้ายข้าราชการครู
ศธจ.ศก. (เช้า-บ่าย 35 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
พฤหัสบดี
2
มีนาคม
ประชุมชี้แจงแนวทางประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
นิเทศ (เช้า-บ่าย 258 คน)
<แก้ไข>
ว่าง ประชุมคณะทำงานการย้ายข้าราชการครู
ศธจ.ศก. (เช้า-บ่าย 35 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
ศุกร์
3
มีนาคม
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
ศธจ.ศก. (เช้า-บ่าย 230 คน)
<แก้ไข>
ว่าง ประชุมคณะทำงานการย้ายข้าราชการครู
ศธจ.ศก. (เช้า-บ่าย 35 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
เสาร์
4
มีนาคม
ว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
5
มีนาคม
ว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
6
มีนาคม
ว่างว่าง ประชุมคณะทำงานการย้ายข้าราชการครู
ศธจ.ศก. (เช้า-บ่าย 35 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
อังคาร
7
มีนาคม
ว่างว่าง ประชุมคณะทำงานการย้ายข้าราชการครู
ศธจ.ศก. (เช้า-บ่าย 35 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
พุธ
8
มีนาคม
เช้าว่าง
เตรียมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
อำนวยการ (บ่าย 300 คน)
<แก้ไข>
ว่าง ประชุมคณะทำงานการย้ายข้าราชการครู
ศธจ.ศก. (เช้า-บ่าย 35 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
พฤหัสบดี
9
มีนาคม
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
อำนวยการ (เช้า 300 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่าง ประชุมคณะทำงานการย้ายข้าราชการครู
ศธจ.ศก. (เช้า-บ่าย 35 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
ศุกร์
10
มีนาคม
ว่าง ใช้ในจัดเก็บเอกสารเกี่ยวการประเมินฯ
บุคคล (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
ศธจ.ศก. (เช้า-บ่าย 15 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
เสาร์
11
มีนาคม
ว่าง ใช้ในจัดเก็บเอกสารเกี่ยวการประเมินฯ
บุคคล (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
อาทิตย์
12
มีนาคม
ว่าง ใช้ในจัดเก็บเอกสารเกี่ยวการประเมินฯ
บุคคล (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
จันทร์
13
มีนาคม
มอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรมฯ
ส่งเสริม (เช้า-บ่าย 100 คน)
<แก้ไข>
ใช้ในจัดเก็บเอกสารเกี่ยวการประเมินฯ
บุคคล (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ตรวจสอบโรงเรียนดีใกล้บ้าน
แผน (เช้า 25 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่าง
อังคาร
14
มีนาคม
ว่าง ใช้ในจัดเก็บเอกสารเกี่ยวการประเมินฯ
บุคคล (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
พุธ
15
มีนาคม
ว่าง ขออนุญาตใช้ห้องประชุม
บุคคล (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 3/2560
ส่งเสริม (เช้า 30 คน)
<แก้ไข>

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 3/2560
ส่งเสริม (บ่าย 30 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
พฤหัสบดี
16
มีนาคม
สอบบรรจุครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ครั้งที่ 1/2560
บุคคล (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ใช้ในจัดเก็บเอกสารเกี่ยวการประเมินฯ
บุคคล (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
เช้าว่าง
ประเมินความดีความชอบฯ
ศธจ.ศก. (บ่าย 6 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
ศุกร์
17
มีนาคม
สอบบรรจุครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ครั้งที่ 1/2560
บุคคล (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ใช้ในจัดเก็บเอกสารเกี่ยวการประเมินฯ
บุคคล (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
เสาร์
18
มีนาคม
สอบบรรจุครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ครั้งที่ 1/2560
บุคคล (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ใช้ในจัดเก็บเอกสารเกี่ยวการประเมินฯ
บุคคล (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
อาทิตย์
19
มีนาคม
สอบบรรจุครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ครั้งที่ 1/2560
บุคคล (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ใช้ในจัดเก็บเอกสารเกี่ยวการประเมินฯ
บุคคล (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
จันทร์
20
มีนาคม
ว่าง ใช้ในจัดเก็บเอกสารเกี่ยวการประเมินฯ
บุคคล (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
เช้าว่าง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 5 เขต
นิเทศ (บ่าย 15 คน)
<แก้ไข>
ประชุมสามัญลูกจ้างประจำส่วนราชการ
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 80 คน)
<แก้ไข>
อังคาร
21
มีนาคม
ว่าง ขออนุญาตใช้ห้องประชุม
บุคคล (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ต้อนรับคณะนักศึกษาบริหารการศึกษา ศึกษาดูงาน สพป.ศธจ.
ศธจ.ศก. (เช้า 15 คน)
<แก้ไข>

ประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณไฟฟ้า ปี 2560
แผน (บ่าย 25 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
พุธ
22
มีนาคม
ว่าง ขออนุญาตใช้ห้องประชุม
บุคคล (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
พฤหัสบดี
23
มีนาคม
ว่าง ใช้ในจัดเก็บเอกสารเกี่ยวการประเมินฯ
บุคคล (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
ศุกร์
24
มีนาคม
ว่าง ใช้ในจัดเก็บเอกสารเกี่ยวการประเมินฯ
บุคคล (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
เลือกสถานศึกษาแสดงความจำนงไปต่างกศจ.
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 30 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
เสาร์
25
มีนาคม
ว่าง ใช้ในจัดเก็บเอกสารเกี่ยวการประเมินฯ
บุคคล (เช้า - คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่างว่าง
อาทิตย์
26
มีนาคม
ว่าง ใช้ในจัดเก็บเอกสารเกี่ยวการประเมินฯ
บุคคล (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
จันทร์
27
มีนาคม
ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 (ลูกจ้างประจำ)
อำนวยการ (เช้า 100 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ใช้ในจัดเก็บเอกสารเกี่ยวการประเมินฯ
บุคคล (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
การประเมินผลงานทางวิชาการ สาขาก่อนประถมศึกษา (วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ)
บุคคล (เช้า 15 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
อบรมประชุมเครือข่ายตัวแทนงานตรวจสอบภายใน
ตสน. (เช้า-บ่าย 90 คน)
<แก้ไข>
อังคาร
28
มีนาคม
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วยปี 2560
บุคคล (เช้า 500 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ใช้ในจัดเก็บเอกสารเกี่ยวการประเมินฯ
บุคคล (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ประชุมตัวแทนเครือข่ายตรวจสอบภายใน
ตสน. (เช้า-บ่าย 60 คน)
<แก้ไข>
อบรมประชุมเครือข่ายตัวแทนงานตรวจสอบภายใน
ตสน. (เช้า-บ่าย 90 คน)
<แก้ไข>
พุธ
29
มีนาคม
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วยปี 2560
บุคคล (เช้า 500 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ใช้ในจัดเก็บเอกสารเกี่ยวการประเมินฯ
บุคคล (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ
บุคคล (เช้า-บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
พฤหัสบดี
30
มีนาคม
ว่าง ใช้ในจัดเก็บเอกสารเกี่ยวการประเมินฯ
บุคคล (เช้า - คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ประคณะกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38ค(2)
บุคคล (เช้า 17 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ประชุมพนักงาราชการ ครูผู้สอน
การเงิน (เช้า 103 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ศุกร์
31
มีนาคม
ว่าง ใช้ในจัดเก็บเอกสารเกี่ยวการประเมินฯ
บุคคล (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง