รายงานการจองใช้งานห้องประชุม สพป.ศก.1

ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
256419 ครั้ง21 ครั้ง42 ครั้ง22 ครั้ง13 ครั้ง27 ครั้ง25 ครั้ง33 ครั้ง61 ครั้ง39 ครั้ง39 ครั้ง20 ครั้ง
256379 ครั้ง66 ครั้ง61 ครั้ง15 ครั้ง44 ครั้ง72 ครั้ง71 ครั้ง50 ครั้ง67 ครั้ง30 ครั้ง21 ครั้ง14 ครั้ง
256248 ครั้ง58 ครั้ง49 ครั้ง30 ครั้ง26 ครั้ง51 ครั้ง45 ครั้ง52 ครั้ง67 ครั้ง48 ครั้ง41 ครั้ง38 ครั้ง
256131 ครั้ง43 ครั้ง76 ครั้ง50 ครั้ง41 ครั้ง37 ครั้ง32 ครั้ง50 ครั้ง43 ครั้ง66 ครั้ง50 ครั้ง27 ครั้ง
256035 ครั้ง47 ครั้ง59 ครั้ง26 ครั้ง40 ครั้ง59 ครั้ง51 ครั้ง44 ครั้ง45 ครั้ง63 ครั้ง36 ครั้ง31 ครั้ง
2559ว่างว่างว่างว่างว่าง2 ครั้ง1 ครั้ง1 ครั้ง10 ครั้ง51 ครั้ง34 ครั้ง20 ครั้ง

[ เข้าระบบจองห้องประชุม ]

ตารางการใช้งานห้องประชุม สพป.ศก.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

วันที่เพชรไพลินพลอยชมพูมรกตทับทิมZoom
พฤหัสบดี
1
พฤศจิกายน
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
ศุกร์
2
พฤศจิกายน
ว่างว่าง ประชุมองค์กรคุณธรรม
นิเทศ (เช้า 10 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำเสนอขอตั้งงบประมาณ รายการครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง สำหรับโรงเรียนประชารัฐ
แผน (เช้า-บ่าย 25 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
เสาร์
3
พฤศจิกายน
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
4
พฤศจิกายน
เตรียมจัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 300 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
5
พฤศจิกายน
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาพฤศจิกายน 2561
อำนวยการ (เช้า 300 คน)
<แก้ไข>

ประชุม จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้ นักเรียนก่อนประถมและอุปกรณ์สื่อ
การเงิน (บ่าย 30 คน)
<แก้ไข>
ว่าง คัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
นิเทศ (เช้า 25 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
คัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปี 2562
บุคคล (เช้า-บ่าย 15 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
อังคาร
6
พฤศจิกายน
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
พุธ
7
พฤศจิกายน
รับสมัครกีฬา สพฐ. เกมส์ ปี 2562
ส่งเสริม (เช้า-บ่าย 258 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง รับฟัง "พุธเช้า ข่าว สพฐ." (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
บุคคล (เช้า 20 คน)
<แก้ไข>

ประชุมเตรียมจัดงานวันมหาธีรราชเจ้า ปี 2562
ส่งเสริม (บ่าย 25 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
พฤหัสบดี
8
พฤศจิกายน
การนำเข้าข้อมูลผ่านระบบ NT access
นิเทศ (เช้า 150 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่าง ขอเชิญประชุม
บุคคล (เช้า 20 คน)
<แก้ไข>

ขอเชิญประชุม
บุคคล (บ่าย 8 คน)
<แก้ไข>
ประชุมกฐินเขต
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 6 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
ศุกร์
9
พฤศจิกายน
การนำเข้าข้อมูลผ่านระบบ NT access
นิเทศ (เช้า 150 คน)
<แก้ไข>

ปิด..ปรับปรุงเครื่องเสียง ห้องประชุม
อำนวยการ (บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่างว่างว่าง
เสาร์
10
พฤศจิกายน
ปิด..ปรับปรุงเครื่องเสียง ห้องประชุม
การเงิน (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
11
พฤศจิกายน
ปิด..ปรับปรุงเครื่องเสียง ห้องประชุม
การเงิน (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
12
พฤศจิกายน
ปิด..ปรับปรุงเครื่องเสียง ห้องประชุม
อำนวยการ (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง ประชุมชี้แจงการดำเนินงานการจัดทำข้อมูลระบบคัดกรองนักเรียนยากจน ผ่านระบบ Tele Conference ประจำภาคเรียนที่ 2/ 2561
แผน (เช้า-บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
อังคาร
13
พฤศจิกายน
ปิด..ปรับปรุงเครื่องเสียง ห้องประชุม
อำนวยการ (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง ประชุมคณะกรรมการจัดงานกฐินสามัคคี เขต 1
อำนวยการ (เช้า 10 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่างว่าง
พุธ
14
พฤศจิกายน
ปิด..ปรับปรุงเครื่องเสียง ห้องประชุม
การเงิน (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง รับฟัง "พุธเช้า ข่าว สพฐ." (กลุ่มนโยบายและแผน)
แผน (เช้า 10 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่างว่าง
พฤหัสบดี
15
พฤศจิกายน
จัดเตรียมการจัดงานกฐินสามัคคึ สพป.ศก.1
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 300 คน)
<แก้ไข>
ว่าง ประชุมจัดตั้งงบประมาณ ปี 63
แผน (เช้า-บ่าย 25 คน)
<แก้ไข>
การรับสมัครกีฬา "สพฐ.เกมส์" ระดับจังหวัด
ส่งเสริม (เช้า-บ่าย 30 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
ศุกร์
16
พฤศจิกายน
งานกฐินสามัคคึ สพป.ศก.1
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 300 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่างว่างว่าง
เสาร์
17
พฤศจิกายน
งานกฐินสามัคคึ สพป.ศก.1
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 300 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
18
พฤศจิกายน
ปิด..ปรับปรุงเครื่องเสียง ห้องประชุม
การเงิน (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
19
พฤศจิกายน
ปิด..ปรับปรุงเครื่องเสียง ห้องประชุม
การเงิน (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่างว่างว่าง
อังคาร
20
พฤศจิกายน
ปิด..ปรับปรุงเครื่องเสียง ห้องประชุม
การเงิน (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ว่าง ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
แผน (เช้า-บ่าย 50 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
พุธ
21
พฤศจิกายน
ปิด..ปรับปรุงเครื่องเสียง ห้องประชุม
อำนวยการ (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ว่าง คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ปีการศึกษา 2562
นิเทศ (เช้า 30 คน)
<แก้ไข>

ประชุมเตรียมจัดงานวันมหาธีรราชเจ้า ปี 2561
ส่งเสริม (บ่าย 40 คน)
<แก้ไข>
รับฟัง "พุธเช้า ข่าว สพฐ." (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
ส่งเสริม (เช้า 10 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่างว่าง
พฤหัสบดี
22
พฤศจิกายน
ปิด..ปรับปรุงเครื่องเสียง ห้องประชุม
การเงิน (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่างว่างว่าง
ศุกร์
23
พฤศจิกายน
ปิด..ปรับปรุงเครื่องเสียง ห้องประชุม
อำนวยการ (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ว่างเช้าว่าง
ประชุมคัดเลือกผลงานดีเด่น
แผน (บ่าย 15 คน)
<แก้ไข>
คัดเลือกพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไป ปีงบประมาณ 2562
บุคคล (เช้า-บ่าย 50 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
เสาร์
24
พฤศจิกายน
ปิด..ปรับปรุงเครื่องเสียง ห้องประชุม
อำนวยการ (เช้า-บ่าย - คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
25
พฤศจิกายน
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
26
พฤศจิกายน
ว่างว่างว่าง จัดทำสัญญาจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ
บุคคล (เช้า 45 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่างว่าง
อังคาร
27
พฤศจิกายน
ประชุมการเช่าอินเตอร์เน็ต
การเงิน (เช้า 258 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่างว่างเช้าว่าง
โครงการสุขาภิบาลน้ำดื่มในโรงเรียน
ส่งเสริม (บ่าย 45 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
พุธ
28
พฤศจิกายน
ว่างว่างว่าง รับฟัง "พุธเช้า ข่าว สพฐ." (กลุ่มนิเทศฯ)
นิเทศ (เช้า 20 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่างว่าง
พฤหัสบดี
29
พฤศจิกายน
ว่างว่างเช้าว่าง
โครงการสุขาภิบาลน้ำดื่มในโรงเรียน
ส่งเสริม (บ่าย 40 คน)
<แก้ไข>
เช้าว่าง
ประชุม
อำนวยการ (บ่าย 10 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่าง
ศุกร์
30
พฤศจิกายน
จัดเตรียมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
อำนวยการ (เช้า-บ่าย 300 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่างว่างว่าง