รายงานการจองใช้งานห้องประชุม สพป.ศก.1

ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
256248 ครั้ง58 ครั้ง49 ครั้ง30 ครั้ง26 ครั้ง49 ครั้ง18 ครั้ง8 ครั้ง4 ครั้ง4 ครั้ง4 ครั้ง4 ครั้ง
256131 ครั้ง43 ครั้ง76 ครั้ง50 ครั้ง41 ครั้ง37 ครั้ง32 ครั้ง50 ครั้ง43 ครั้ง66 ครั้ง50 ครั้ง27 ครั้ง
256035 ครั้ง47 ครั้ง59 ครั้ง26 ครั้ง40 ครั้ง59 ครั้ง51 ครั้ง44 ครั้ง45 ครั้ง63 ครั้ง36 ครั้ง31 ครั้ง
2559ว่างว่างว่างว่างว่าง2 ครั้ง1 ครั้ง1 ครั้ง10 ครั้ง51 ครั้ง34 ครั้ง20 ครั้ง

[ เข้าระบบจองห้องประชุม ]

ตารางการใช้งานห้องประชุม สพป.ศก.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559

วันที่เพชรเพชรเล็กพลอยชมพูมรกต
อังคาร
1
พฤศจิกายน
ว่างว่างเช้าว่าง
อาหารกลางวันในพระราชดำริ
ส่งเสริม (บ่าย 26 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
พุธ
2
พฤศจิกายน
ว่างว่าง ประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ
อำนวยการ (เช้า 40 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่าง
พฤหัสบดี
3
พฤศจิกายน
หน่วยเลือกตั้งคณะกรรมการผูู้แทนบุคลากรอื่นฯ (ก.ค.ศ.)
(เช้า-บ่าย 100 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
ศุกร์
4
พฤศจิกายน
ว่างว่าง ประชุมงานวิจัย (13.00 น.-16.00 น.)
นิเทศ (เช้า-บ่าย 20 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
เสาร์
5
พฤศจิกายน
ว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
6
พฤศจิกายน
ว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
7
พฤศจิกายน
จัดเตรียมการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาประจำ พ.ย.
(เช้า-บ่าย 300 คน)
<แก้ไข>
ว่าง การย้ายผู้บริหารสถานศึก๋ษา
บุคคล (เช้า 45 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่าง
อังคาร
8
พฤศจิกายน
ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
(เช้า 300 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่างว่างว่าง
พุธ
9
พฤศจิกายน
กฐินสามัคคีประจำปี 2559
(เช้า 100 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่างว่างว่าง
พฤหัสบดี
10
พฤศจิกายน
ว่างว่างว่าง ประชุมพัฒนาครูกลุ่มศรีลำดวน
ศธจ.ศก. (เช้า 20 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ศุกร์
11
พฤศจิกายน
อบรมงานประกัน
นิเทศ (เช้า-บ่าย 300 คน)
<แก้ไข>
ว่าง สัมมนาทางวิชาการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา
แผน (เช้า 15 คน)
<แก้ไข>

โครงการอาหารกลางวันในพระราชดำริ
ส่งเสริม (บ่าย 15 คน)
<แก้ไข>
การรับนักเรียน
ส่งเสริม (เช้า 15 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
เสาร์
12
พฤศจิกายน
ประชุมปฏิบัติการ active learning
นิเทศ (เช้า-บ่าย 300 คน)
<แก้ไข>
ว่างว่างว่าง
อาทิตย์
13
พฤศจิกายน
ว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
14
พฤศจิกายน
ว่างว่าง รับรายงานตัวครูผู้ช่วย
ศธจ.ศก. (เช้า 25 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่าง
อังคาร
15
พฤศจิกายน
ว่างว่างว่างว่าง
พุธ
16
พฤศจิกายน
ว่างว่างว่าง การจัดกิจกรรมชุมนุมลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ และการจัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 59
ลูกเสือ (เช้า-บ่าย 50 คน)
<แก้ไข>
พฤหัสบดี
17
พฤศจิกายน
ว่างว่างว่างว่าง
ศุกร์
18
พฤศจิกายน
ว่างว่างเช้าว่าง
พิจารณาขอตั้งงบประมาณ 2561
แผน (บ่าย 25 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
เสาร์
19
พฤศจิกายน
อบรมครูแนะแนว
ส่งเสริม (เช้า-บ่าย 100 คน)
<แก้ไข>
ว่าง รับสมัครคัดเลือก ผอ.รร.
บุคคล (เช้า-บ่าย 50 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
อาทิตย์
20
พฤศจิกายน
ว่างว่าง รับสมัครคัดเลือก ผอ.รร.
บุคคล (เช้า-บ่าย 50 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
จันทร์
21
พฤศจิกายน
ว่างว่าง รับสมัครคัดเลือก ผอ.รร.
บุคคล (เช้า-บ่าย 50 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
อังคาร
22
พฤศจิกายน
การรับนักเรียน
ส่งเสริม (เช้า 120 คน)
<แก้ไข>

บ่ายว่าง
ว่าง รับสมัครคัดเลือก ผอ.รร.
บุคคล (เช้า-บ่าย 50 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
พุธ
23
พฤศจิกายน
ว่างว่าง ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดศรีสะเกษ
อำนวยการ (เช้า 25 คน)
<แก้ไข>

รับสมัครคัดเลือก ผอ.รร.
บุคคล (บ่าย 50 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
พฤหัสบดี
24
พฤศจิกายน
ว่างว่าง รับสมัครคัดเลือก ผอ.รร.
บุคคล (เช้า-บ่าย 50 คน)
<แก้ไข>
ว่าง
ศุกร์
25
พฤศจิกายน
ว่างว่างว่างว่าง
เสาร์
26
พฤศจิกายน
ว่างว่างว่างว่าง
อาทิตย์
27
พฤศจิกายน
ว่างว่างว่างว่าง
จันทร์
28
พฤศจิกายน
ว่างว่างว่างว่าง
อังคาร
29
พฤศจิกายน
ว่างว่างว่างว่าง
พุธ
30
พฤศจิกายน
ว่างว่างว่างว่าง