ตรวจสอบรายชื่อผู้ใช้งาน << เข้าระบบ AMSS++ >> [ ปิด ]
ที่ กลุ่มโรงเรียน โรงเรียน User
1 เมืองพระธาตุเรืองรอง 11 21
2 เมืองศรีลำดวน 18 47
3 เมืองสวนสมเด็จ 17 35
4 เมืองหลวงพ่อโต 11 20
5 ฟากมูลกันทรารมย์ 26 66
6 ทักษิณกันทรารมย์ 18 38
7 กลางกันทรารมย์ 16 43
8 มิตรภาพกันทรารมย์ 12 34
9 ยางชุมน้อย 16 41
10 บูรพาโนนคูณ 14 38
11 ประจิมโนนคูณ 16 37
12 น้ำเกลี้ยง 25 64
13 วังหิน 1 19 49
14 วังหิน 2 14 38
15 พยุห์ 25 49
16 สังกัดอื่น 1 3
รวม259623

[ ปิด ]