ตรวจสอบรายชื่อผู้ใช้งาน << เข้าระบบ AMSS++ >> [ ปิด ]
ที่ กลุ่มโรงเรียน โรงเรียน User
1 เมืองพระธาตุเรืองรอง 11 101
2 เมืองศรีลำดวน 18 135
3 เมืองสวนสมเด็จ 17 250
4 เมืองหลวงพ่อโต 11 150
5 ฟากมูลกันทรารมย์ 26 240
6 ทักษิณกันทรารมย์ 18 176
7 กลางกันทรารมย์ 16 177
8 มิตรภาพกันทรารมย์ 12 82
9 ยางชุมน้อย 16 218
10 บูรพาโนนคูณ 14 125
11 ประจิมโนนคูณ 16 141
12 น้ำเกลี้ยง 25 336
13 วังหิน 1 19 186
14 วังหิน 2 14 136
15 พยุห์ 25 172
16 สังกัด อปท./เอกชน 11 58
รวม2692683

[ ปิด ]