ตรวจสอบรายชื่อผู้ใช้งาน << เข้าระบบ AMSS++ >> [ ปิด ]
ที่ กลุ่มโรงเรียน โรงเรียน User
1 เมืองพระธาตุเรืองรอง 11 101
2 เมืองศรีลำดวน 18 132
3 เมืองสวนสมเด็จ 17 247
4 เมืองหลวงพ่อโต 11 150
5 ฟากมูลกันทรารมย์ 26 241
6 ทักษิณกันทรารมย์ 18 176
7 กลางกันทรารมย์ 16 179
8 มิตรภาพกันทรารมย์ 12 76
9 ยางชุมน้อย 16 222
10 บูรพาโนนคูณ 14 124
11 ประจิมโนนคูณ 16 139
12 น้ำเกลี้ยง 25 322
13 วังหิน 1 19 184
14 วังหิน 2 14 131
15 พยุห์ 25 174
รวม2582598

[ ปิด ]