ตรวจสอบรายชื่อผู้ใช้งาน << เข้าระบบ AMSS++ >> [ ปิด ]
ที่ กลุ่มโรงเรียน โรงเรียน User
1 เมืองพระธาตุเรืองรอง 11 99
2 เมืองศรีลำดวน 18 133
3 เมืองสวนสมเด็จ 17 244
4 เมืองหลวงพ่อโต 11 151
5 ฟากมูลกันทรารมย์ 25 235
6 ทักษิณกันทรารมย์ 18 175
7 กลางกันทรารมย์ 16 174
8 มิตรภาพกันทรารมย์ 13 80
9 ยางชุมน้อย 16 222
10 บูรพาโนนคูณ 14 124
11 ประจิมโนนคูณ 16 139
12 น้ำเกลี้ยง 25 320
13 วังหิน 1 19 183
14 วังหิน 2 14 128
15 พยุห์ 25 175
รวม2582582

[ ปิด ]