ตรวจสอบรายชื่อผู้ใช้งาน << เข้าระบบ AMSS++ >> [ ปิด ]
ที่ กลุ่มโรงเรียน โรงเรียน User
1 เมืองพระธาตุเรืองรอง 11 102
2 เมืองศรีลำดวน 18 132
3 เมืองสวนสมเด็จ 17 251
4 เมืองหลวงพ่อโต 11 150
5 ฟากมูลกันทรารมย์ 26 251
6 ทักษิณกันทรารมย์ 18 188
7 กลางกันทรารมย์ 16 177
8 มิตรภาพกันทรารมย์ 12 83
9 ยางชุมน้อย 16 219
10 บูรพาโนนคูณ 14 132
11 ประจิมโนนคูณ 16 140
12 น้ำเกลี้ยง 25 314
13 วังหิน 1 19 196
14 วังหิน 2 14 128
15 พยุห์ 25 182
รวม2582645

[ ปิด ]