ตรวจสอบรายชื่อผู้ใช้งาน << เข้าระบบ AMSS++ >> [ ปิด ]
ที่ กลุ่มโรงเรียน โรงเรียน User
1 เมืองพระธาตุเรืองรอง 11 101
2 เมืองศรีลำดวน 18 135
3 เมืองสวนสมเด็จ 17 248
4 เมืองหลวงพ่อโต 11 150
5 ฟากมูลกันทรารมย์ 26 240
6 ทักษิณกันทรารมย์ 18 173
7 กลางกันทรารมย์ 16 178
8 มิตรภาพกันทรารมย์ 12 81
9 ยางชุมน้อย 16 219
10 บูรพาโนนคูณ 14 125
11 ประจิมโนนคูณ 16 139
12 น้ำเกลี้ยง 25 327
13 วังหิน 1 19 185
14 วังหิน 2 14 135
15 พยุห์ 25 172
รวม2582608

[ ปิด ]