ตรวจสอบรายชื่อผู้ใช้งาน << เข้าระบบ AMSS++ >> [ ปิด ]
ที่ กลุ่มโรงเรียน โรงเรียน User
1 เมืองพระธาตุเรืองรอง 11 103
2 เมืองศรีลำดวน 18 138
3 เมืองสวนสมเด็จ 17 248
4 เมืองหลวงพ่อโต 11 151
5 ฟากมูลกันทรารมย์ 25 242
6 ทักษิณกันทรารมย์ 18 184
7 กลางกันทรารมย์ 16 178
8 มิตรภาพกันทรารมย์ 13 87
9 ยางชุมน้อย 16 221
10 บูรพาโนนคูณ 14 130
11 ประจิมโนนคูณ 16 144
12 น้ำเกลี้ยง 25 317
13 วังหิน 1 19 189
14 วังหิน 2 14 135
15 พยุห์ 25 179
รวม2582646

[ ปิด ]