ตรวจสอบรายชื่อผู้ใช้งาน << เข้าระบบ AMSS++ >> [ ปิด ]
ที่ กลุ่มโรงเรียน โรงเรียน User
1 เมืองพระธาตุเรืองรอง 11 102
2 เมืองศรีลำดวน 18 135
3 เมืองสวนสมเด็จ 17 250
4 เมืองหลวงพ่อโต 11 151
5 ฟากมูลกันทรารมย์ 26 249
6 ทักษิณกันทรารมย์ 18 183
7 กลางกันทรารมย์ 16 178
8 มิตรภาพกันทรารมย์ 12 81
9 ยางชุมน้อย 16 221
10 บูรพาโนนคูณ 14 130
11 ประจิมโนนคูณ 16 141
12 น้ำเกลี้ยง 25 309
13 วังหิน 1 19 190
14 วังหิน 2 14 127
15 พยุห์ 25 179
รวม2582626

[ ปิด ]