ตรวจสอบรายชื่อผู้ใช้งาน << เข้าระบบ AMSS++ >> [ กลับหน้าเดิม ]
ที่ โรงเรียน User กลุ่มโรงเรียน
1 บ้านยางเครือ 2 ยางชุมน้อย
2 บ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์) 2 ยางชุมน้อย
3 บ้านแก้ง 2 ยางชุมน้อย
4 บ้านคอนกาม 3 ยางชุมน้อย
5 บ้านค้อเมืองแสน 1 ยางชุมน้อย
6 บ้านโนนคูณ 2 ยางชุมน้อย
7 บ้านหอย-โนนดู่ 1 ยางชุมน้อย
8 บ้านโนนติ้ว 1 ยางชุมน้อย
9 บ้านบอนวิทยา 1 ยางชุมน้อย
10 บ้านจอมวิทยา 1 ยางชุมน้อย
11 บ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์) 4 ยางชุมน้อย
12 อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ยางชุมน้อย
13 บ้านยางชุมใหญ่ 2 ยางชุมน้อย
14 บ้านลิ้นฟ้า 1 ยางชุมน้อย
15 บ้านดินดำ 1 ยางชุมน้อย
16 บ้านผักขะ 2 ยางชุมน้อย
รวม27 

[ กลับหน้าเดิม ]