ตรวจสอบรายชื่อผู้ใช้งาน << เข้าระบบ AMSS++ >> [ กลับหน้าเดิม ]
ที่ โรงเรียน User กลุ่มโรงเรียน
1 บ้านจาน 2 ทักษิณกันทรารมย์
2 บ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 60) 2 ทักษิณกันทรารมย์
3 บ้านอาลัย 3 ทักษิณกันทรารมย์
4 บ้านบูรพา 6 ทักษิณกันทรารมย์
5 บ้านพะแนงวิทยา 1 ทักษิณกันทรารมย์
6 บ้านผักบุ้ง 1 ทักษิณกันทรารมย์
7 บ้านคล้อ มิตรภาพที่ 226 1 ทักษิณกันทรารมย์
8 บ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) 1 ทักษิณกันทรารมย์
9 บ้านดู่ 0 ทักษิณกันทรารมย์
10 บ้านจิกกะลา 2 ทักษิณกันทรารมย์
11 บ้านเกาะ 1 ทักษิณกันทรารมย์
12 บ้านนาดี 1 ทักษิณกันทรารมย์
13 บ้านโนนสะอาดอีตู้ 1 ทักษิณกันทรารมย์
14 บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) 1 ทักษิณกันทรารมย์
15 บ้านหนองบัวท่าช้าง 1 ทักษิณกันทรารมย์
16 บ้านโพนทรายโนนเรือ 2 ทักษิณกันทรารมย์
17 บ้านสีถาน 2 ทักษิณกันทรารมย์
18 บ้านขามป้อม 2 ทักษิณกันทรารมย์
รวม30 

[ กลับหน้าเดิม ]