ตรวจสอบรายชื่อผู้ใช้งาน << เข้าระบบ AMSS++ >> [ กลับหน้าเดิม ]
ที่ โรงเรียน User กลุ่มโรงเรียน
1 บ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม 1 เมืองหลวงพ่อโต
2 บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก 2 เมืองหลวงพ่อโต
3 บ้านหนองแวงโพนเขวา 1 เมืองหลวงพ่อโต
4 บ้านหนองเข็งเหล่าแค 2 เมืองหลวงพ่อโต
5 บ้านดอนสั้น 1 เมืองหลวงพ่อโต
6 อนุบาลวัดพระโต 3 เมืองหลวงพ่อโต
7 มหาราช 3 1 เมืองหลวงพ่อโต
8 บ้านโนนอีปังโพนวัว 1 เมืองหลวงพ่อโต
9 บ้านหนองหว้าเข้ากรรม 1 เมืองหลวงพ่อโต
10 บ้านหนองแก้วสำโรง 2 เมืองหลวงพ่อโต
11 บ้านโนนดั่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 เมืองหลวงพ่อโต
รวม16 

[ กลับหน้าเดิม ]