ตรวจสอบรายชื่อผู้ใช้งาน << เข้าระบบ AMSS++ >> [ กลับหน้าเดิม ]
ที่ โรงเรียน User กลุ่มโรงเรียน
1 บ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี) 2 เมืองสวนสมเด็จ
2 บ้านแทงวิทยา 3 เมืองสวนสมเด็จ
3 บ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง 1 เมืองสวนสมเด็จ
4 บ้านซำโพธิ์ 1 เมืองสวนสมเด็จ
5 บ้านบก 3 เมืองสวนสมเด็จ
6 บ้านโพนข่า(วินิตวิทยาคาร) 2 เมืองสวนสมเด็จ
7 บ้านกุดโง้ง(สิริราษฎร์บำรุง) 1 เมืองสวนสมเด็จ
8 บ้านหนองครก 1 เมืองสวนสมเด็จ
9 บ้านหนองโพธิ์ 2 เมืองสวนสมเด็จ
10 บ้านหนองสาดโนนเจริญ 1 เมืองสวนสมเด็จ
11 บ้านหนองสวง 2 เมืองสวนสมเด็จ
12 บ้านดอนกลาง 1 เมืองสวนสมเด็จ
13 อนุบาลศรีสะเกษ 1 เมืองสวนสมเด็จ
14 บ้านหมากเขียบ 1 เมืองสวนสมเด็จ
15 บ้านก้านเหลือง 2 เมืองสวนสมเด็จ
16 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 1 1 เมืองสวนสมเด็จ
17 บ้านยางกุดนาคำ 1 เมืองสวนสมเด็จ
รวม26 

[ กลับหน้าเดิม ]