ตรวจสอบรายชื่อผู้ใช้งาน << เข้าระบบ AMSS++ >> [ กลับหน้าเดิม ]
ที่ โรงเรียน User กลุ่มโรงเรียน
1 บ้านจานหนองคู 2 เมืองศรีลำดวน
2 บ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา) 1 เมืองศรีลำดวน
3 บ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน 1 เมืองศรีลำดวน
4 บ้านแดงเหล่ายอด 2 เมืองศรีลำดวน
5 ตะดอบวิทยา 1 เมืองศรีลำดวน
6 บ้านหนองแคนหนองเทา 2 เมืองศรีลำดวน
7 บ้านหนองม่วงหนองแวง 2 เมืองศรีลำดวน
8 บ้านหางว่าวโนนบัว 1 เมืองศรีลำดวน
9 บ้านฮ่องแข้ดำ 0 เมืองศรีลำดวน
10 บ้านทุ่ม 2 เมืองศรีลำดวน
11 บ้านขมิ้น 1 เมืองศรีลำดวน
12 บ้านเสือบอง 1 เมืองศรีลำดวน
13 บ้านโนนแกด 5 เมืองศรีลำดวน
14 บ้านโพนค้อ 1 เมืองศรีลำดวน
15 บ้านก่อโนนหล่อง 3 เมืองศรีลำดวน
16 บ้านโพนแดง 1 เมืองศรีลำดวน
17 บ้านแกประชาสามัคคี 2 เมืองศรีลำดวน
18 จินดาวิทยาคาร 3 1 เมืองศรีลำดวน
รวม29 

[ กลับหน้าเดิม ]