ตรวจสอบรายชื่อผู้ใช้งาน << เข้าระบบ AMSS++ >> [ กลับหน้าเดิม ]
ที่ โรงเรียน User กลุ่มโรงเรียน
1 ราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ 1 สังกัดอื่น
รวม1 

[ กลับหน้าเดิม ]