ตรวจสอบรายชื่อผู้ใช้งาน << เข้าระบบ AMSS++ >> [ กลับหน้าเดิม ]
ที่ โรงเรียน User กลุ่มโรงเรียน
1 บ้านสว่าง 2 วังหิน 1
2 บ้านเจ้าทุ่ง 1 วังหิน 1
3 บ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว 1 วังหิน 1
4 บ้านลิงไอ 1 วังหิน 1
5 บ้านหนองกันจอ 2 วังหิน 1
6 บ้านดงยาง 1 วังหิน 1
7 บ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า 1 วังหิน 1
8 บ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) 1 วังหิน 1
9 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 2 2 วังหิน 1
10 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 3 1 วังหิน 1
11 บ้านหนองบัว 1 วังหิน 1
12 บ้านสร้างสะแบง 2 วังหิน 1
13 อนุบาลวังหิน 3 วังหิน 1
14 บ้านกะเอิน 2 วังหิน 1
15 บ้านโพนดวน 1 วังหิน 1
16 บ้านหัววัวหนองนารี 1 วังหิน 1
17 ขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 673) 1 วังหิน 1
18 บ้านโนนสายหนองหว้า 2 วังหิน 1
19 บ้านไทยบวกแต้บวกเตย 3 วังหิน 1
รวม29 

[ กลับหน้าเดิม ]