ตรวจสอบรายชื่อผู้ใช้งาน << เข้าระบบ AMSS++ >> [ กลับหน้าเดิม ]
ที่ โรงเรียน User กลุ่มโรงเรียน
1 บ้านโนนหนองสิม 1 น้ำเกลี้ยง
2 อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) 1 น้ำเกลี้ยง
3 บ้านโนนสว่าง 1 น้ำเกลี้ยง
4 บ้านหนองแวง 1 น้ำเกลี้ยง
5 บ้านสะพุง 1 น้ำเกลี้ยง
6 บ้านคูบ 1 น้ำเกลี้ยง
7 บ้านสะเต็ง 1 น้ำเกลี้ยง
8 บ้านสวนกล้วย 3 น้ำเกลี้ยง
9 บ้านยางน้อยตองปิด 1 น้ำเกลี้ยง
10 บ้านกะวัน 1 น้ำเกลี้ยง
11 บ้านลุมพุกคูวงศ์ 2 น้ำเกลี้ยง
12 บ้านบัวระรมย์ 3 น้ำเกลี้ยง
13 บ้านลุมภู 3 น้ำเกลี้ยง
14 บ้านหนองนาเวียง 2 น้ำเกลี้ยง
15 บ้านหนองบาง 1 น้ำเกลี้ยง
16 บ้านน้ำเกลี้ยง 3 น้ำเกลี้ยง
17 บ้านรุ่ง 1 น้ำเกลี้ยง
18 บ้านหนองพะแนง 1 น้ำเกลี้ยง
19 บ้านสบาย 1 น้ำเกลี้ยง
20 บ้านโนนงาม 1 น้ำเกลี้ยง
21 บ้านหนองแลงระไง 2 น้ำเกลี้ยง
22 บ้านทุ่งสว่าง 2 น้ำเกลี้ยง
23 บ้านขี้เหล็ก 2 น้ำเกลี้ยง
24 บ้านละเอาะ 1 น้ำเกลี้ยง
25 บ้านแวด 2 น้ำเกลี้ยง
รวม39 

[ กลับหน้าเดิม ]