ตรวจสอบรายชื่อผู้ใช้งาน << เข้าระบบ AMSS++ >> [ กลับหน้าเดิม ]
ที่ โรงเรียน User กลุ่มโรงเรียน
1 อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) 3 บูรพาโนนคูณ
2 บ้านโนนคูณ 1 บูรพาโนนคูณ
3 บ้านหนองจิกเหล่าเชือก 1 บูรพาโนนคูณ
4 บ้านหนองสามขา ดอนแก้ว 1 บูรพาโนนคูณ
5 บ้านเท่อเล่อ 1 บูรพาโนนคูณ
6 บ้านร่องเก้า 3 บูรพาโนนคูณ
7 บ้านหนองแวง 3 บูรพาโนนคูณ
8 บ้านโนนดู่ 3 บูรพาโนนคูณ
9 บ้านม่วงเปเหมือดแอ่ 1 บูรพาโนนคูณ
10 บ้านโคกสะอาด 1 บูรพาโนนคูณ
11 บ้านหนองหิน 3 บูรพาโนนคูณ
12 บ้านโนนสมบูรณ์ 1 บูรพาโนนคูณ
13 บ้านหนองกุงสนามชัย 1 บูรพาโนนคูณ
14 บ้านก้อนเส้า 2 บูรพาโนนคูณ
รวม25 

[ กลับหน้าเดิม ]