ตรวจสอบรายชื่อผู้ใช้งาน << เข้าระบบ AMSS++ >> [ กลับหน้าเดิม ]
ที่ โรงเรียน User กลุ่มโรงเรียน
1 บ้านคูซอด 3 เมืองพระธาตุเรืองรอง
2 บ้านเวาะ 1 เมืองพระธาตุเรืองรอง
3 บ้านเปือย 2 เมืองพระธาตุเรืองรอง
4 บ้านน้ำคำ 2 เมืองพระธาตุเรืองรอง
5 บ้านหนองโนวิทยา 1 เมืองพระธาตุเรืองรอง
6 บ้านหนองคำ 1 เมืองพระธาตุเรืองรอง
7 บ้านหญ้าปล้อง 1 เมืองพระธาตุเรืองรอง
8 บ้านโนนแย้ 1 เมืองพระธาตุเรืองรอง
9 บ้านเอกสร้างเรือง 2 เมืองพระธาตุเรืองรอง
10 บ้านหนองไผ่ 3 เมืองพระธาตุเรืองรอง
11 บ้านหอยสะเดาพัฒนา 1 เมืองพระธาตุเรืองรอง
รวม18 

[ กลับหน้าเดิม ]