วันที่ หนังสือราชการ AMSS++ จากโรงเรียน / เรื่อง สถานะ
17
พ.ย.
60
รร.บ้านม่วงเปเหมือดแอ่ กลุ่มบูรพาโนนคูณ
การพานักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา
รับแล้ว
401653
17
พ.ย.
60
รร.บ้านม่วงเปเหมือดแอ่ กลุ่มบูรพาโนนคูณ
การพานักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา
รอเสนอ
401667
17
พ.ย.
60
รร.บ้านหนองไฮ กลุ่มฟากมูลกันทรารมย์
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
รอเสนอ
401381
17
พ.ย.
60
รร.บ้านยางน้อยสามัคคี กลุ่มฟากมูลกันทรารมย์
ส่งรายชื่อตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอเสนอ
401364
17
พ.ย.
60
รร.บ้านทุ่งน้อย กลุ่มวังหิน 2
ขอนุญาตลากิจ
รับแล้ว
401356
17
พ.ย.
60
รร.บ้านทุ่งน้อย กลุ่มวังหิน 2
ขอนุญาตลากิจ
รับแล้ว
401376
17
พ.ย.
60
รร.บ้านทุ่งน้อย กลุ่มวังหิน 2
ขอนุญาตลากิจ
รอเสนอ
401675
17
พ.ย.
60
รร.มหาราช 3 กลุ่มเมืองหลวงพ่อโต
ขอลากิจ
รับแล้ว
401339
17
พ.ย.
60
รร.มหาราช 3 กลุ่มเมืองหลวงพ่อโต
ขอลากิจ
รับแล้ว
401375
17
พ.ย.
60
รร.มหาราช 3 กลุ่มเมืองหลวงพ่อโต
ขอลากิจ
รอเสนอ
401676
17
พ.ย.
60
รร.บ้านหนองอีกว่าง กลุ่มมิตรภาพกันทรารมย์
ส่งรายชื่อข้าราชการครูผู้ประสงค์ตรวจสุขภาพประจำปี
รับแล้ว
401336
17
พ.ย.
60
รร.บ้านหนองอีกว่าง กลุ่มมิตรภาพกันทรารมย์
ส่งรายชื่อข้าราชการครูผู้ประสงค์ตรวจสุขภาพประจำปี
รอเสนอ
401377
17
พ.ย.
60
รร.บ้านหนองดุมหนองม่วง กลุ่มกลางกันทรารมย์
การตรวจสอบสุขภาพประจำปี 2561
รอเสนอ
401332
17
พ.ย.
60
รร.ชุมชนหนองสังข์ กลุ่มวังหิน 2
ส่งรายชื่อ การตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๑
รับแล้ว
401331
17
พ.ย.
60
รร.ชุมชนหนองสังข์ กลุ่มวังหิน 2
ส่งรายชื่อ การตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๑
รอเสนอ
401373
17
พ.ย.
60
รร.บ้านหนองดุมหนองม่วง กลุ่มกลางกันทรารมย์
การตรวจสอบสุขภาพประจำปี 2561
รับแล้ว
401330
17
พ.ย.
60
รร.บ้านหนองดุมหนองม่วง กลุ่มกลางกันทรารมย์
การตรวจสอบสุขภาพประจำปี 2561
รอเสนอ
401372
17
พ.ย.
60
รร.บ้านหนองดุมหนองม่วง กลุ่มกลางกันทรารมย์
การตรวจสอบสุขภาพประจำปี 2561
รับแล้ว
401329
17
พ.ย.
60
รร.บ้านหนองดุมหนองม่วง กลุ่มกลางกันทรารมย์
การตรวจสอบสุขภาพประจำปี 2561
รอเสนอ
401371
16
พ.ย.
60
รร.บ้านทุ่ม กลุ่มเมืองศรีลำดวน
การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
รับแล้ว
400738
16
พ.ย.
60
รร.บ้านทุ่ม กลุ่มเมืองศรีลำดวน
การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
รับแล้ว
401015
16
พ.ย.
60
รร.บ้านทุ่ม กลุ่มเมืองศรีลำดวน
การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
รอเสนอ
401307
16
พ.ย.
60
รร.บ้านหนามแท่ง กลุ่มฟากมูลกันทรารมย์
ส่งรายชื่อเข้าร่วมการตรวจสุขภาพประจำปี
รับแล้ว
400734
16
พ.ย.
60
รร.บ้านหนามแท่ง กลุ่มฟากมูลกันทรารมย์
ส่งรายชื่อเข้าร่วมการตรวจสุขภาพประจำปี
รอเสนอ
401303
16
พ.ย.
60
รร.บ้านโคกสะอาด กลุ่มบูรพาโนนคูณ
ขออนุญาตซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา
รับแล้ว
400717
16
พ.ย.
60
รร.บ้านน้ำเกลี้ยง กลุ่มน้ำเกลี้ยง
ส่งรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกเพื่อรับการประเมินโรงเรียนสุจริต
รับแล้ว
400705
16
พ.ย.
60
รร.บ้านน้ำเกลี้ยง กลุ่มน้ำเกลี้ยง
ส่งรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกเพื่อรับการประเมินโรงเรียนสุจริต
รับแล้ว
400722
15
พ.ย.
60
รร.บ้านน้ำเกลี้ยง กลุ่มน้ำเกลี้ยง
ส่งสำเนาการนิเทศ
รับแล้ว
400391
15
พ.ย.
60
รร.บ้านน้ำเกลี้ยง กลุ่มน้ำเกลี้ยง
ส่งสำเนาการนิเทศ
รับแล้ว
400397
15
พ.ย.
60
รร.บ้านก่อโนนหล่อง กลุ่มเมืองศรีลำดวน
การอบรมผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมพัฒนาผู้เรียนสู่ไทยแลนด์ 4.0
รับแล้ว
400390
<< ดูหนังสือทั้งหมด >>