วันที่ หนังสือราชการ AMSS++ จากโรงเรียน / เรื่อง สถานะ
20
มิ.ย.
61
รร.บ้านตีกา กลุ่มวังหิน 2
สำรวจข้อมูลนวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning ในจังหวัดศรีสะเกษ
รอเสนอ
520290
20
มิ.ย.
61
รร.บ้านหนองบาง กลุ่มน้ำเกลี้ยง
เชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอเสนอ
520287
20
มิ.ย.
61
รร.บ้านหัวเหล่า กลุ่มประจิมโนนคูณ
ส่งแบบฟอร์มสำรวจข้อมูลนวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning
รับแล้ว
520142
20
มิ.ย.
61
รร.บ้านหัวเหล่า กลุ่มประจิมโนนคูณ
ส่งแบบฟอร์มสำรวจข้อมูลนวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning
รอเสนอ
520147
20
มิ.ย.
61
รร.บ้านโคกเพ็ก กลุ่มพยุห์
ส่งแบบสำรวจข้อมูลนวัตกรรมการเรียนรู้ (Active Leaning) ในจังหวัดศรีสะเกษ
รอเสนอ
519871
20
มิ.ย.
61
รร.บ้านบูรพา กลุ่มทักษิณกันทรารมย์
การสำรวจข้อมูลนวัตกรรมการเรียนรู้ (Active Learning) ในจังหวัดศรีสะเกษ
รอเสนอ
519870
20
มิ.ย.
61
รร.บ้านหนองแวง กลุ่มบูรพาโนนคูณ
ส่งแบบสำรวจข้อมูลนวัตกรรมการเรียนรู้ (Active learning)
รอเสนอ
519868
20
มิ.ย.
61
รร.บ้านหนองสาดโนนเจริญ กลุ่มเมืองสวนสมเด็จ
ส่งแบบสำรวจข้อมูลนวัตกรรมการเรียนรู้ Active learning
รับแล้ว
519608
20
มิ.ย.
61
รร.บ้านหนองสาดโนนเจริญ กลุ่มเมืองสวนสมเด็จ
ส่งแบบสำรวจข้อมูลนวัตกรรมการเรียนรู้ Active learning
รอเสนอ
520132
20
มิ.ย.
61
รร.บ้านตีกา กลุ่มวังหิน 2
ส่งแบบรายงานตามแบบสรุปผลการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561
รับแล้ว
519607
20
มิ.ย.
61
รร.บ้านตีกา กลุ่มวังหิน 2
ส่งแบบรายงานตามแบบสรุปผลการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561
รับแล้ว
520133
20
มิ.ย.
61
รร.บ้านตีกา กลุ่มวังหิน 2
ส่งแบบรายงานตามแบบสรุปผลการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561
รอเสนอ
520140
20
มิ.ย.
61
รร.บ้านลิ้นฟ้า กลุ่มยางชุมน้อย
รายงานมาตรการป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา
รับแล้ว
519603
20
มิ.ย.
61
รร.บ้านลิ้นฟ้า กลุ่มยางชุมน้อย
รายงานมาตรการป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา
รอเสนอ
520135
20
มิ.ย.
61
รร.บ้านเอกสร้างเรือง กลุ่มเมืองพระธาตุเรืองรอง
ส่งแบบสำรวจข้อมูลนวัตกรรมการเรียนรู้ (Active Learning)
รอเสนอ
519602
20
มิ.ย.
61
รร.บ้านไทยบวกแต้บวกเตย กลุ่มวังหิน 1
รายการอ้างอิง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รับแล้ว
519601
20
มิ.ย.
61
รร.บ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง กลุ่มเมืองสวนสมเด็จ
รายงานมาตรการป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา
รับแล้ว
519600
20
มิ.ย.
61
รร.บ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง กลุ่มเมืองสวนสมเด็จ
รายงานมาตรการป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา
รอเสนอ
520134
20
มิ.ย.
61
รร.บ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง กลุ่มเมืองสวนสมเด็จ
ส่งแบบสำรวจข้อมูลนวัตกรรมการเรียนรู้ Active learning
รับแล้ว
519596
20
มิ.ย.
61
รร.บ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง กลุ่มเมืองสวนสมเด็จ
ส่งแบบสำรวจข้อมูลนวัตกรรมการเรียนรู้ Active learning
รอเสนอ
520131
20
มิ.ย.
61
รร.บ้านละเอาะ กลุ่มน้ำเกลี้ยง
ส่งใบตอบรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
รับแล้ว
519592
20
มิ.ย.
61
รร.บ้านละเอาะ กลุ่มน้ำเกลี้ยง
ส่งใบตอบรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
รอเสนอ
519599
20
มิ.ย.
61
รร.อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) กลุ่มน้ำเกลี้ยง
การสำรวจข้อมูลนวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning ในจังหวัดศรีสะเกษ
รับแล้ว
519590
20
มิ.ย.
61
รร.อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) กลุ่มน้ำเกลี้ยง
การสำรวจข้อมูลนวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning ในจังหวัดศรีสะเกษ
รับแล้ว
519598
20
มิ.ย.
61
รร.บ้านเมืองน้อยหนองมุข กลุ่มฟากมูลกันทรารมย์
ส่งการสำรวจข้อมูลนวัตกรรมการเรียนรู้ (Active Learning)
รับแล้ว
519589
20
มิ.ย.
61
รร.บ้านหนองไฮ กลุ่มฟากมูลกันทรารมย์
ข้อมูลนวัตกรรมการเรียนรู้ (Active Learning) ในจังหวัดศรีสะเกษ
รับแล้ว
519586
20
มิ.ย.
61
รร.บ้านหนองไฮ กลุ่มฟากมูลกันทรารมย์
ข้อมูลนวัตกรรมการเรียนรู้ (Active Learning) ในจังหวัดศรีสะเกษ
รับแล้ว
519595
20
มิ.ย.
61
รร.บ้านสำโรงโคเฒ่า กลุ่มพยุห์
ส่งแบบสำรวจข้อมูลนวัตกรรมการเรียนรู้ (Active Learning) ในจังหวัดศรีสะเกษ
รับแล้ว
519579
20
มิ.ย.
61
รร.บ้านสำโรงโคเฒ่า กลุ่มพยุห์
ส่งแบบสำรวจข้อมูลนวัตกรรมการเรียนรู้ (Active Learning) ในจังหวัดศรีสะเกษ
รับแล้ว
519583
20
มิ.ย.
61
รร.บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) กลุ่มมิตรภาพกันทรารมย์
นำส่งแบบสำรวจข้อมูลนวัตกรรมการเรียนรู้ (Active Learning)
รับแล้ว
519578
<< ดูหนังสือทั้งหมด >>