วันที่ หนังสือราชการ AMSS++ จากโรงเรียน / เรื่อง สถานะ
18
เม.ย.
64
รร.บ้านโนนคูณ กลุ่มบูรพาโนนคูณ
รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
รอเสนอ
1320199
18
เม.ย.
64
รร.บ้านโนนคูณ กลุ่มยางชุมน้อย
การประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
รอเสนอ
1320197
18
เม.ย.
64
รร.บ้านเหม้าหนองเรือ กลุ่มฟากมูลกันทรารมย์
ส่งแบบประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
รอเสนอ
1320196
18
เม.ย.
64
รร.บ้านหนองไฮ กลุ่มฟากมูลกันทรารมย์
ส่งรายงานค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียนกรณีเรียนรวม และเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
รอเสนอ
1320194
18
เม.ย.
64
รร.บ้านอะลางหัวขัว กลุ่มพยุห์
สำรวจข้อมูลรายชื่อครูสอนภาษาอังกฤษ แก้ไข
รอเสนอ
1320193
18
เม.ย.
64
รร.บ้านหอย-โนนดู่ กลุ่มยางชุมน้อย
แบบการประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
รอเสนอ
1320192
18
เม.ย.
64
รร.บ้านคล้อ มิตรภาพที่ 226 กลุ่มทักษิณกันทรารมย์
สำรวจรายชื่อครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
รอเสนอ
1320191
17
เม.ย.
64
รร.บ้านทุ่ง กลุ่มวังหิน 2
ส่งแบบประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
รอเสนอ
1320190
17
เม.ย.
64
รร.บ้านละทาย กลุ่มฟากมูลกันทรารมย์
การประเมินระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
รอเสนอ
1320189
17
เม.ย.
64
รร.บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) กลุ่มมิตรภาพกันทรารมย์
ส่งแบบประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
รอเสนอ
1320188
17
เม.ย.
64
รร.บ้านกอกหัวนา กลุ่มฟากมูลกันทรารมย์
การดำเนินโครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564
รอเสนอ
1320187
17
เม.ย.
64
รร.บ้านพะแนงวิทยา กลุ่มทักษิณกันทรารมย์
ส่งแบบประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
รอเสนอ
1320186
17
เม.ย.
64
รร.บ้านโปร่ง กลุ่มประจิมโนนคูณ
ส่งแบบประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
รอเสนอ
1320185
17
เม.ย.
64
รร.บ้านหนองหวาย กลุ่มกลางกันทรารมย์
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
รอเสนอ
1320184
17
เม.ย.
64
รร.บ้านหนองหวาย กลุ่มกลางกันทรารมย์
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
รอเสนอ
1320183
17
เม.ย.
64
รร.บ้านผักขย่าใหญ่ กลุ่มประจิมโนนคูณ
ส่งแบบประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
รอเสนอ
1320182
16
เม.ย.
64
รร.บ้านหนองนาเวียง กลุ่มน้ำเกลี้ยง
การประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา
รอเสนอ
1320181
16
เม.ย.
64
รร.บ้านหนองอีกว่าง กลุ่มมิตรภาพกันทรารมย์
ส่งแบบประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
รอเสนอ
1320180
16
เม.ย.
64
รร.บ้านตำแยหนองเม็ก กลุ่มพยุห์
การประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
รอเสนอ
1320179
16
เม.ย.
64
รร.บ้านหญ้าปล้อง กลุ่มเมืองพระธาตุเรืองรอง
การประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
รอเสนอ
1320178
16
เม.ย.
64
รร.บ้านหนองสามขา ดอนแก้ว กลุ่มบูรพาโนนคูณ
ส่งแบบประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
รอเสนอ
1320177
16
เม.ย.
64
รร.บ้านทุ่งสว่าง กลุ่มน้ำเกลี้ยง
การประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา
รอเสนอ
1319650
16
เม.ย.
64
รร.บ้านโปร่ง กลุ่มประจิมโนนคูณ
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัย สถานศึกษาประจำเดือน เมษายน – พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
รับแล้ว
1319647
16
เม.ย.
64
รร.บ้านโปร่ง กลุ่มประจิมโนนคูณ
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัย สถานศึกษาประจำเดือน เมษายน – พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
รอเสนอ
1319912
16
เม.ย.
64
รร.บ้านโปร่ง กลุ่มประจิมโนนคูณ
ส่งคำสั่งการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๑ ( ๑ เมษายน ๒๕๖๔ )
รับแล้ว
1319646
16
เม.ย.
64
รร.บ้านโปร่ง กลุ่มประจิมโนนคูณ
ส่งคำสั่งการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๑ ( ๑ เมษายน ๒๕๖๔ )
รอเสนอ
1319918
16
เม.ย.
64
รร.บ้านเปือยประชาสามัคคี กลุ่มพยุห์
ส่งแบบประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
รับแล้ว
1319643
16
เม.ย.
64
รร.บ้านเปือยประชาสามัคคี กลุ่มพยุห์
ส่งแบบประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
รอเสนอ
1319917
16
เม.ย.
64
รร.บ้านคอนกาม กลุ่มยางชุมน้อย
การประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
รอเสนอ
1319641
16
เม.ย.
64
รร.บ้านบูรพา กลุ่มทักษิณกันทรารมย์
การประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
รับแล้ว
1319640
<< ดูหนังสือทั้งหมด >>