วันที่ หนังสือราชการ AMSS++ จากโรงเรียน / เรื่อง สถานะ
14
ธ.ค.
61
รร.บ้านโนนคูณ กลุ่มยางชุมน้อย
ตอบรับการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริหารการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ( IEP Online )
รอเสนอ
646925
14
ธ.ค.
61
รร.บ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า กลุ่มวังหิน 1
รายงานผลการคัดเลือก1ตำบล1โรงเรียนคุณภาพ
รอเสนอ
646906
14
ธ.ค.
61
รร.บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) กลุ่มฟากมูลกันทรารมย์
ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมอบรม IEP Online
รอเสนอ
646905
14
ธ.ค.
61
รร.บ้านน้ำเกลี้ยง กลุ่มน้ำเกลี้ยง
ตอบรับการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริหารการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา (IEP Onlie)
รอเสนอ
646897
14
ธ.ค.
61
รร.บ้านจานหนองคู กลุ่มเมืองศรีลำดวน
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด การเข้าค่ายตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
รอเสนอ
646888
14
ธ.ค.
61
รร.บ้านจานหนองคู กลุ่มเมืองศรีลำดวน
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด การเข้าค่ายตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
รอเสนอ
646889
14
ธ.ค.
61
รร.บ้านจานหนองคู กลุ่มเมืองศรีลำดวน
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด การเข้าค่ายตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
รอเสนอ
646890
14
ธ.ค.
61
รร.บ้านหนองกุงสนามชัย กลุ่มบูรพาโนนคูณ
ส่งบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถานศึกษา
รอเสนอ
646893
14
ธ.ค.
61
รร.บ้านโคกสะอาด กลุ่มบูรพาโนนคูณ
การดำเนินการของสถานศึกษาเพื่อขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รอเสนอ
646884
14
ธ.ค.
61
รร.บ้านหนองหว้าทับทัย กลุ่มพยุห์
ขอความอนุเคราะห์บุคลากร
รอเสนอ
646873
14
ธ.ค.
61
รร.บ้านหนองหว้าทับทัย กลุ่มพยุห์
ขอความอนุเคราะห์บุคลากร
รับแล้ว
646870
14
ธ.ค.
61
รร.บ้านหนองหว้าทับทัย กลุ่มพยุห์
ขอความอนุเคราะห์บุคลากร
รับแล้ว
646868
14
ธ.ค.
61
รร.บ้านหนามแท่ง กลุ่มฟากมูลกันทรารมย์
ส่งรูปแบบตารางคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
รอเสนอ
646867
14
ธ.ค.
61
รร.บ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์) กลุ่มยางชุมน้อย
ส่งแบบตอบรับสำหรับสถานศึกษาโครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริหารการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก
รับแล้ว
646843
14
ธ.ค.
61
รร.บ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์) กลุ่มยางชุมน้อย
ส่งแบบตอบรับสำหรับสถานศึกษาโครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริหารการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก
รอเสนอ
646849
14
ธ.ค.
61
รร.อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) กลุ่มบูรพาโนนคูณ
ส่งรายชื่อเข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริหารการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความ ช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา (IEP Online
รับแล้ว
646842
14
ธ.ค.
61
รร.อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) กลุ่มบูรพาโนนคูณ
ส่งรายชื่อเข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริหารการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความ ช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา (IEP Online
รอเสนอ
646848
14
ธ.ค.
61
รร.บ้านโนนแกด กลุ่มเมืองศรีลำดวน
ขอเชิญประชุมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (๑ ตำบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ)
รอเสนอ
646840
14
ธ.ค.
61
รร.บ้านโนนแกด กลุ่มเมืองศรีลำดวน
ขอเชิญประชุมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (๑ ตำบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ)
รับแล้ว
646839
14
ธ.ค.
61
รร.บ้านโนนแกด กลุ่มเมืองศรีลำดวน
ขอเชิญประชุมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (๑ ตำบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ)
รอเสนอ
646838
14
ธ.ค.
61
รร.บ้านโนนแกด กลุ่มเมืองศรีลำดวน
ขอเชิญประชุมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (๑ ตำบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ)
รับแล้ว
646837
14
ธ.ค.
61
รร.บ้านโนนแกด กลุ่มเมืองศรีลำดวน
ขอเชิญประชุมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (๑ ตำบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ)
รอเสนอ
646836
14
ธ.ค.
61
รร.บ้านโนนแกด กลุ่มเมืองศรีลำดวน
ขอเชิญประชุมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (๑ ตำบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ)
รอเสนอ
646835
14
ธ.ค.
61
รร.บ้านโนนเพ็ก กลุ่มพยุห์
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปี ๒๕๖๑
รอเสนอ
646797
14
ธ.ค.
61
รร.บ้านโนนเพ็ก กลุ่มพยุห์
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปี ๒๕๖๑
รอเสนอ
646798
14
ธ.ค.
61
รร.บ้านโนนเพ็ก กลุ่มพยุห์
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปี ๒๕๖๑
รับแล้ว
646799
14
ธ.ค.
61
รร.บ้านโนนเพ็ก กลุ่มพยุห์
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปี ๒๕๖๑
รอเสนอ
646800
14
ธ.ค.
61
รร.บ้านโนนเพ็ก กลุ่มพยุห์
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปี ๒๕๖๑
รอเสนอ
646801
14
ธ.ค.
61
รร.บ้านโนนเพ็ก กลุ่มพยุห์
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปี ๒๕๖๑
รับแล้ว
646802
14
ธ.ค.
61
รร.บ้านโนนเพ็ก กลุ่มพยุห์
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปี ๒๕๖๑
รอเสนอ
646803
<< ดูหนังสือทั้งหมด >>