วันที่ หนังสือราชการ AMSS++ จากโรงเรียน / เรื่อง สถานะ
23
เม.ย.
62
รร.บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) กลุ่มมิตรภาพกันทรารมย์
นำส่งคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๒)
รอเสนอ
742219
23
เม.ย.
62
รร.บ้านน้ำเกลี้ยง กลุ่มน้ำเกลี้ยง
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
รอเสนอ
742217
23
เม.ย.
62
รร.บ้านโพธิ์ลังกา กลุ่มมิตรภาพกันทรารมย์
การส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) หรือรายงานการจัดการศึกษาประจำปี ๒๕๖๑
รอเสนอ
742200
23
เม.ย.
62
รร.บ้านหนองแลงระไง กลุ่มน้ำเกลี้ยง
การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562)
รับแล้ว
742173
23
เม.ย.
62
รร.บ้านหนองแลงระไง กลุ่มน้ำเกลี้ยง
การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562)
รอเสนอ
742195
23
เม.ย.
62
รร.บ้านหนองคู กลุ่มวังหิน 2
ส่งคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำและให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ
รับแล้ว
742158
23
เม.ย.
62
รร.บ้านหนองคู กลุ่มวังหิน 2
ส่งคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำและให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ
รับแล้ว
742160
23
เม.ย.
62
รร.บ้านหนองคู กลุ่มวังหิน 2
ส่งคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำและให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ
รอเสนอ
742169
23
เม.ย.
62
รร.บ้านหนองครก กลุ่มเมืองสวนสมเด็จ
ส่งข้อมูลประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา
รับแล้ว
742156
23
เม.ย.
62
รร.บ้านหนองครก กลุ่มเมืองสวนสมเด็จ
ส่งข้อมูลประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา
รับแล้ว
742168
23
เม.ย.
62
รร.บ้านโนนงาม กลุ่มน้ำเกลี้ยง
การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
รับแล้ว
742081
23
เม.ย.
62
รร.บ้านโนนงาม กลุ่มน้ำเกลี้ยง
การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
รอเสนอ
742167
23
เม.ย.
62
รร.บ้านโนนแกด กลุ่มเมืองศรีลำดวน
การส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) หรือรายงานการจัดการศึกษา ประจำปี 2561
รับแล้ว
742048
23
เม.ย.
62
รร.บ้านโนนแกด กลุ่มเมืองศรีลำดวน
การส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) หรือรายงานการจัดการศึกษา ประจำปี 2561
รับแล้ว
742166
22
เม.ย.
62
รร.บ้านเปือยประชาสามัคคี กลุ่มพยุห์
รายงานการจัดการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑
รับแล้ว
742003
22
เม.ย.
62
รร.บ้านยางน้อยสามัคคี กลุ่มฟากมูลกันทรารมย์
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑
รับแล้ว
741999
22
เม.ย.
62
รร.บ้านกระถุน กลุ่มพยุห์
ส่งรายชื่อผู้เข้าอบรมเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”
รอเสนอ
741983
22
เม.ย.
62
รร.มหาราช 3 กลุ่มเมืองหลวงพ่อโต
ส่งรายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๖๑
รับแล้ว
741722
22
เม.ย.
62
รร.บ้านตำแยหนองเม็ก กลุ่มพยุห์
รายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง ตำแหน่งครู
รับแล้ว
741718
22
เม.ย.
62
รร.บ้านตำแยหนองเม็ก กลุ่มพยุห์
รายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง ตำแหน่งครู
รอเสนอ
742039
22
เม.ย.
62
รร.บ้านตำแยหนองเม็ก กลุ่มพยุห์
รายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง ตำแหน่งครู
รอเสนอ
742040
22
เม.ย.
62
รร.บ้านทุ่งพาย กลุ่มกลางกันทรารมย์
ส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2561
รับแล้ว
741714
22
เม.ย.
62
รร.บ้านหอย-โนนดู่ กลุ่มยางชุมน้อย
ส่งรายงานการประเมิณตนเอง(SAR) โรงเรียนบ้านหอยโนนดู่
รับแล้ว
741449
22
เม.ย.
62
รร.บ้านหนองหิน กลุ่มบูรพาโนนคูณ
การอบรมเรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย"
รอเสนอ
741167
22
เม.ย.
62
รร.บ้านหนองพะแนง กลุ่มน้ำเกลี้ยง
ส่งรายชื่อผู้เข้าอบรมเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”
รับแล้ว
741140
22
เม.ย.
62
รร.บ้านหนองพะแนง กลุ่มน้ำเกลี้ยง
ส่งรายชื่อผู้เข้าอบรมเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”
รอเสนอ
741147
21
เม.ย.
62
รร.บ้านหนองรัง กลุ่มพยุห์
ส่งข้อมูลประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา
รับแล้ว
741122
20
เม.ย.
62
รร.บ้านหนองรัง กลุ่มพยุห์
ส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี 2561
รับแล้ว
741120
20
เม.ย.
62
รร.ชุมชนหนองสังข์ กลุ่มวังหิน 2
ส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR)หรือรายงานการจัดการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑
รับแล้ว
741119
20
เม.ย.
62
รร.ชุมชนหนองสังข์ กลุ่มวังหิน 2
ส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR)หรือรายงานการจัดการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑
รับแล้ว
741139
<< ดูหนังสือทั้งหมด >>