วันที่ หนังสือราชการ AMSS++ จากโรงเรียน / เรื่อง สถานะ
21
ก.ย.
60
รร.บ้านดู่ กลุ่มทักษิณกันทรารมย์
การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษา
รอเสนอ
371617
21
ก.ย.
60
รร.บ้านโนนสายหนองหว้า กลุ่มวังหิน 1
ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิต
รอเสนอ
371255
21
ก.ย.
60
รร.บ้านโนนสายหนองหว้า กลุ่มวังหิน 1
ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิต
รับแล้ว
371256
21
ก.ย.
60
รร.บ้านโนนสายหนองหว้า กลุ่มวังหิน 1
ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิต
รอเสนอ
371257
21
ก.ย.
60
รร.บ้านโนนสายหนองหว้า กลุ่มวังหิน 1
ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิต
รับแล้ว
371258
21
ก.ย.
60
รร.บ้านโนนสายหนองหว้า กลุ่มวังหิน 1
ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิต
รับแล้ว
371259
21
ก.ย.
60
รร.บ้านโนนสายหนองหว้า กลุ่มวังหิน 1
ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิต
รับแล้ว
371260
20
ก.ย.
60
รร.บ้านหนองม่วงหนองแวง กลุ่มเมืองศรีลำดวน
ส่งแบบสรุปรายงานโรงเรียนคุณธรรม
รับแล้ว
371190
20
ก.ย.
60
รร.บ้านหนองม่วงหนองแวง กลุ่มเมืองศรีลำดวน
ส่งแบบสรุปรายงานโรงเรียนคุณธรรม
รับแล้ว
371196
20
ก.ย.
60
รร.บ้านหนองทุ่ม กลุ่มวังหิน 2
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน
รับแล้ว
371161
20
ก.ย.
60
รร.บ้านหนองทุ่ม กลุ่มวังหิน 2
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน
รับแล้ว
371195
20
ก.ย.
60
รร.บ้านหนองทุ่ม กลุ่มวังหิน 2
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน
รอเสนอ
371207
20
ก.ย.
60
รร.บ้านลุมภู กลุ่มน้ำเกลี้ยง
ขออนุญาตลากิจส่วนตัว
รับแล้ว
371156
20
ก.ย.
60
รร.บ้านลุมภู กลุ่มน้ำเกลี้ยง
ขออนุญาตลากิจส่วนตัว
รอเสนอ
371206
19
ก.ย.
60
รร.อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) กลุ่มบูรพาโนนคูณ
รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนคุณธรรม
รับแล้ว
370835
19
ก.ย.
60
รร.อนุบาลพยุห์ กลุ่มพยุห์
เชิญร่วมเป็นเกียรติต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
รับแล้ว
370834
19
ก.ย.
60
รร.อนุบาลพยุห์ กลุ่มพยุห์
เชิญร่วมเป็นเกียรติต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
รับแล้ว
370833
19
ก.ย.
60
รร.อนุบาลพยุห์ กลุ่มพยุห์
เชิญร่วมเป็นเกียรติต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
รอเสนอ
371199
19
ก.ย.
60
รร.อนุบาลพยุห์ กลุ่มพยุห์
เชิญร่วมเป็นเกียรติต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
รับแล้ว
370832
19
ก.ย.
60
รร.อนุบาลพยุห์ กลุ่มพยุห์
เชิญร่วมเป็นเกียรติต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
รับแล้ว
370831
19
ก.ย.
60
รร.อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) กลุ่มยางชุมน้อย
ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ครูเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
รับแล้ว
370464
19
ก.ย.
60
รร.อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) กลุ่มยางชุมน้อย
ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ครูเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
รับแล้ว
370505
19
ก.ย.
60
รร.อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) กลุ่มยางชุมน้อย
ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ครูเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
รับแล้ว
370462
19
ก.ย.
60
รร.บ้านดงยาง กลุ่มวังหิน 1
โครงการและกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย
รับแล้ว
370452
19
ก.ย.
60
รร.บ้านดงยาง กลุ่มวังหิน 1
โครงการและกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย
รอเสนอ
370463
19
ก.ย.
60
รร.อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) กลุ่มยางชุมน้อย
ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มเครือข่าย CEO ยางชุมน้อย
รับแล้ว
370405
19
ก.ย.
60
รร.อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) กลุ่มยางชุมน้อย
ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มเครือข่าย CEO ยางชุมน้อย
รับแล้ว
370406
19
ก.ย.
60
รร.อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) กลุ่มยางชุมน้อย
ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มเครือข่าย CEO ยางชุมน้อย
รับแล้ว
370407
19
ก.ย.
60
รร.อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) กลุ่มยางชุมน้อย
ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มเครือข่าย CEO ยางชุมน้อย
รับแล้ว
370408
19
ก.ย.
60
รร.อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) กลุ่มยางชุมน้อย
ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มเครือข่าย CEO ยางชุมน้อย
รอเสนอ
370409
<< ดูหนังสือทั้งหมด >>