ชื่อผู้ใช้งาน รร.บ้านน้ำคำ
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 วีระ ศิริดำ ผู้อำนวยการโรงเรียน
ลงทะเบียนแล้วในระบบ AMSS++
ที่ ชื่อ-สกุล เจ้าหน้าที่
1 รัตติกาล ฤทธิวงศ์จักร สารบรรณ รร.
2 วีระ ศิริดำ -

[ กลับหน้าเดิม ] | [ ลงทะเบียนใช้งาน AMSS++ ]