ชื่อผู้ใช้งาน รร.บ้านโนนดู่
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 วินัย ประทุมวัน ผู้อำนวยการโรงเรียน
2 กาญจนา ไชยภักดิ์ ครูผู้ช่วย
ลงทะเบียนแล้วในระบบ AMSS++
ที่ ชื่อ-สกุล เจ้าหน้าที่
1 ทัศณีย์ โพธิ์ศรี -

[ กลับหน้าเดิม ] | [ ลงทะเบียนใช้งาน AMSS++ ]