ชื่อผู้ใช้งาน รร.บ้านเปือย
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 พงษ์นรินทร์ อาธิบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน
2 วรัชยา นิลไทย ครูผู้ช่วย
ลงทะเบียนแล้วในระบบ AMSS++
ที่ ชื่อ-สกุล เจ้าหน้าที่
1 เกวลิน ณ นิมิตร สารบรรณ รร.
2 พงษ์นรินทร์ อาธิบุตร สารบรรณ รร.

[ กลับหน้าเดิม ] | [ ลงทะเบียนใช้งาน AMSS++ ]