ชื่อผู้ใช้งาน รร.บ้านคูซอด
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 เพ็ญฉวี นนทะชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียน
2 ขวัญชนก ดวงสมร ครูผู้ช่วย
ลงทะเบียนแล้วในระบบ AMSS++
ที่ ชื่อ-สกุล เจ้าหน้าที่
1 ณัฐปภัสร์ ทวีก้องกิจสิริ สารบรรณ รร.
2 เพ็ญฉวี นนทะชาติ สารบรรณ รร.

[ กลับหน้าเดิม ] | [ ลงทะเบียนใช้งาน AMSS++ ]