ชื่อผู้ใช้งาน รร.อนุบาลวัดพระโต
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 อนุศักดิ์ พันธ์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียน
2 นพรัตน์ อรทัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ลงทะเบียนแล้วในระบบ AMSS++
ที่ ชื่อ-สกุล เจ้าหน้าที่
1 นพรัตน์ อรทัย สารบรรณ รร.

[ กลับหน้าเดิม ] | [ ลงทะเบียนใช้งาน AMSS++ ]