ชื่อผู้ใช้งาน รร.บ้านหนองแวง
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 กรรณิการ์ แซ่เตีย ครู
2 ธัญญารัตน์ วงชมภู ครูผู้ช่วย
ลงทะเบียนแล้วในระบบ AMSS++
ที่ ชื่อ-สกุล เจ้าหน้าที่
1 นัทพล นันทโคตร -
2 กรรณิการ์ แซ่เตีย สารบรรณ รร.

[ กลับหน้าเดิม ] | [ ลงทะเบียนใช้งาน AMSS++ ]