ชื่อผู้ใช้งาน รร.บ้านหนองเข็งเหล่าแค
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 ประจักษ์ นาจำปา ผู้อำนวยการโรงเรียน
ลงทะเบียนแล้วในระบบ AMSS++
ที่ ชื่อ-สกุล เจ้าหน้าที่
1 อภิสิทธิ์ บุญทน สารบรรณ รร.
2 ประจักษ์ นาจำปา -

[ กลับหน้าเดิม ] | [ ลงทะเบียนใช้งาน AMSS++ ]