ชื่อผู้ใช้งาน รร.บ้านหางว่าวโนนบัว
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 พาลี กาลพฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
2 สมาน สู่เสน ครู
3 สมฤทัย ศรีโวหะ เจ้าพนักงานพัสดุ
ลงทะเบียนแล้วในระบบ AMSS++
ที่ ชื่อ-สกุล เจ้าหน้าที่
1 สมฤทัย ศรีโวหะ -
2 สมาน สู่เสน สารบรรณ รร.
3 พาลี กาลพฤกษ์ สารบรรณ รร.

[ กลับหน้าเดิม ] | [ ลงทะเบียนใช้งาน AMSS++ ]