ชื่อผู้ใช้งาน รร.บ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 ไพฑูรย์ ชินวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
ลงทะเบียนแล้วในระบบ AMSS++
ที่ ชื่อ-สกุล เจ้าหน้าที่
1 ไพฑูรย์ ชินวงศ์ สารบรรณ รร.

[ กลับหน้าเดิม ] | [ ลงทะเบียนใช้งาน AMSS++ ]