ชื่อผู้ใช้งาน รร.บ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา)
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 พจน์ศุพงษ์ สระแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน
ลงทะเบียนแล้วในระบบ AMSS++
ที่ ชื่อ-สกุล เจ้าหน้าที่
1 พจน์ศุพงษ์ สระแก้ว -

[ กลับหน้าเดิม ] | [ ลงทะเบียนใช้งาน AMSS++ ]