ชื่อผู้ใช้งาน รร.บ้านจานหนองคู
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 สุชาติ เบ็ญเจิด ผู้อำนวยการโรงเรียน
ลงทะเบียนแล้วในระบบ AMSS++
ที่ ชื่อ-สกุล เจ้าหน้าที่
1 วิมลรัตน์ บุญรอด สารบรรณ รร.
2 สุชาติ เบ็ญเจิด สารบรรณ รร.

[ กลับหน้าเดิม ] | [ ลงทะเบียนใช้งาน AMSS++ ]