ชื่อผู้ใช้งาน รร.บ้านบกขี้ยาง
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 กันทรา เขียวอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียน
2 เฉลิมลาภ ตะเกียงพล ครู
3 สุดา ศรีสารัตน์ ครู
4 อนุช วิทยาบำรุง ครูผู้ช่วย
ลงทะเบียนแล้วในระบบ AMSS++
ที่ ชื่อ-สกุล เจ้าหน้าที่
1 กันทรา เขียวอ่อน สารบรรณ รร.

[ กลับหน้าเดิม ] | [ ลงทะเบียนใช้งาน AMSS++ ]