ชื่อผู้ใช้งาน รร.บ้านหนองถ่ม
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 นายพงษ์พยุทธ สาลี ครู
ลงทะเบียนแล้วในระบบ AMSS++
ที่ ชื่อ-สกุล เจ้าหน้าที่
1 วรากร กมูลธง สารบรรณ รร.
2 นายพงษ์พยุทธ สาลี -

[ กลับหน้าเดิม ] | [ ลงทะเบียนใช้งาน AMSS++ ]