ชื่อผู้ใช้งาน รร.บ้านหนองดุมหนองม่วง
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 สุนัดดา เสนสม ผู้อำนวยการโรงเรียน
2 จารุวรรณ เกิดกล้า ครูผู้ช่วย
ลงทะเบียนแล้วในระบบ AMSS++
ที่ ชื่อ-สกุล เจ้าหน้าที่
1 สุนัดดา เสนสม สารบรรณ รร.

[ กลับหน้าเดิม ] | [ ลงทะเบียนใช้งาน AMSS++ ]