ชื่อผู้ใช้งาน รร.บ้านเท่อเล่อ
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 มนูญ ทองเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียน
2 สุณิสา พิมภา ครูผู้ช่วย
ลงทะเบียนแล้วในระบบ AMSS++
ที่ ชื่อ-สกุล เจ้าหน้าที่
1 มนูญ ทองเทพ สารบรรณ รร.

[ กลับหน้าเดิม ] | [ ลงทะเบียนใช้งาน AMSS++ ]