ชื่อผู้ใช้งาน รร.บ้านขี้เหล็ก(อสพป.40)
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 อังคณา พรหมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน
2 ภวัต สุนทรกุลภัทร ผู้อำนวยการโรงเรียน
ลงทะเบียนแล้วในระบบ AMSS++
ที่ ชื่อ-สกุล เจ้าหน้าที่
1 อังคณา พรหมศรี สารบรรณ รร.

[ กลับหน้าเดิม ] | [ ลงทะเบียนใช้งาน AMSS++ ]