ชื่อผู้ใช้งาน รร.บ้านหนองหวาย
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 นัฐฏ์ พงษ์เกษ ผู้อำนวยการโรงเรียน
ลงทะเบียนแล้วในระบบ AMSS++
ที่ ชื่อ-สกุล เจ้าหน้าที่
1 เดชา พรรษา สารบรรณ รร.
2 นัฐฏ์ พงษ์เกษ สารบรรณ รร.

[ กลับหน้าเดิม ] | [ ลงทะเบียนใช้งาน AMSS++ ]