ชื่อผู้ใช้งาน รร.บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม)
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 ชัยณรงค์ อดทน ผู้อำนวยการโรงเรียน
ลงทะเบียนแล้วในระบบ AMSS++
ที่ ชื่อ-สกุล เจ้าหน้าที่
1 วันทนา พละศักดิ์ สารบรรณ รร.
2 ชัยณรงค์ อดทน สารบรรณ รร.

[ กลับหน้าเดิม ] | [ ลงทะเบียนใช้งาน AMSS++ ]