ชื่อผู้ใช้งาน รร.บ้านเปือย
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 ทัพพ์เทพ พิทักษ์ไหมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน
2 ปรัชพร บุญฤทธิ์ปรีดา ครู
3 สุภารัตน์ คำเพราะ ครู
ลงทะเบียนแล้วในระบบ AMSS++
ที่ ชื่อ-สกุล เจ้าหน้าที่
1 ปรัชพร บุญฤทธิ์ปรีดา สารบรรณ รร.
2 สุภารัตน์ คำเพราะ -

[ กลับหน้าเดิม ] | [ ลงทะเบียนใช้งาน AMSS++ ]