ชื่อผู้ใช้งาน รร.บ้านละทาย
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 กัลยา แสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน
2 อุดมพร พลศักดิ์ ครู
ลงทะเบียนแล้วในระบบ AMSS++
ที่ ชื่อ-สกุล เจ้าหน้าที่
1 อุดมพร พลศักดิ์ สารบรรณ รร.
2 กัลยา แสนทวีสุข -

[ กลับหน้าเดิม ] | [ ลงทะเบียนใช้งาน AMSS++ ]