ชื่อผู้ใช้งาน รร.บ้านดินดำ
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 อนงค์วรรณ สมปาน ครู
ลงทะเบียนแล้วในระบบ AMSS++
ที่ ชื่อ-สกุล เจ้าหน้าที่
1 อุดมพร ศิริบูรณ์ สารบรรณ รร.
2 อนงค์วรรณ สมปาน สารบรรณ รร.

[ กลับหน้าเดิม ] | [ ลงทะเบียนใช้งาน AMSS++ ]