ชื่อผู้ใช้งาน รร.บ้านจอมวิทยา
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 วีรวรรณ พวงผกา ผู้อำนวยการโรงเรียน
2 นัฐพงษ์ วราพุฒ ครู
ลงทะเบียนแล้วในระบบ AMSS++
ที่ ชื่อ-สกุล เจ้าหน้าที่
1 นัฐพงษ์ วราพุฒ -

[ กลับหน้าเดิม ] | [ ลงทะเบียนใช้งาน AMSS++ ]