ชื่อผู้ใช้งาน รร.บ้านค้อเมืองแสน
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 ปฏิวัติ จันล่องคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน
ลงทะเบียนแล้วในระบบ AMSS++
ที่ ชื่อ-สกุล เจ้าหน้าที่

[ กลับหน้าเดิม ] | [ ลงทะเบียนใช้งาน AMSS++ ]