ชื่อผู้ใช้งาน รร.บ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 อาภรณ์ ตรีประเคน ผู้อำนวยการโรงเรียน
ลงทะเบียนแล้วในระบบ AMSS++
ที่ ชื่อ-สกุล เจ้าหน้าที่
1 หัตถยา พันธ์เพ็ชร สารบรรณ รร.
2 อาภรณ์ ตรีประเคน สารบรรณ รร.

[ กลับหน้าเดิม ] | [ ลงทะเบียนใช้งาน AMSS++ ]