ชื่อผู้ใช้งาน รร.ชุมชนหนองสังข์
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 ธนะสิทธิ์ เที่ยงธรรมรุจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
2 กุลธิดา แสงใส ครูผู้ช่วย
3 อมิตา สุปัตติ ครูผู้ช่วย
ลงทะเบียนแล้วในระบบ AMSS++
ที่ ชื่อ-สกุล เจ้าหน้าที่

[ กลับหน้าเดิม ] | [ ลงทะเบียนใช้งาน AMSS++ ]