ชื่อผู้ใช้งาน รร.บ้านหนองคู
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 สุวัฒนา ศรีพุทธา ครู
2 สถิตย์ ศรีพุทธา ครู
ลงทะเบียนแล้วในระบบ AMSS++
ที่ ชื่อ-สกุล เจ้าหน้าที่
1 สุวัฒนา ศรีพุทธา สารบรรณ รร.
2 สถิตย์ ศรีพุทธา -

[ กลับหน้าเดิม ] | [ ลงทะเบียนใช้งาน AMSS++ ]