ชื่อผู้ใช้งาน รร.บ้านเห็นอ้ม
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 ถาวร ทองลือ ผู้อำนวยการโรงเรียน
2 พิฐชญาณ์ เพิ่มบุญธนวัฒน์ ครู
ลงทะเบียนแล้วในระบบ AMSS++
ที่ ชื่อ-สกุล เจ้าหน้าที่
1 พิฐชญาณ์ เพิ่มบุญธนวัฒน์ สารบรรณ รร.

[ กลับหน้าเดิม ] | [ ลงทะเบียนใช้งาน AMSS++ ]