ชื่อผู้ใช้งาน รร.บ้านทุ่งน้อย
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 ประจิตร สวัสดิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน
ลงทะเบียนแล้วในระบบ AMSS++
ที่ ชื่อ-สกุล เจ้าหน้าที่
1 ประจิตร สวัสดิกุล สารบรรณ รร.
2 นิดา กวั้งซ้วน สารบรรณ รร.

[ กลับหน้าเดิม ] | [ ลงทะเบียนใช้งาน AMSS++ ]