ชื่อผู้ใช้งาน รร.บ้านสร้างบาก
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 เกื้อกูล กาลพฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
2 ทวีสิทธิ์ ทูลภิรมย์ ครู
ลงทะเบียนแล้วในระบบ AMSS++
ที่ ชื่อ-สกุล เจ้าหน้าที่
1 ทวีสิทธิ์ ทูลภิรมย์ สารบรรณ รร.
2 กิตติภพ อุดมผล สารบรรณ รร.

[ กลับหน้าเดิม ] | [ ลงทะเบียนใช้งาน AMSS++ ]