ชื่อผู้ใช้งาน รร.บ้านโนนสายหนองหว้า
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 สุเทศ บุญเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียน
2 ทรงกรด วงษ์ภักดี ครูผู้ช่วย
ลงทะเบียนแล้วในระบบ AMSS++
ที่ ชื่อ-สกุล เจ้าหน้าที่
1 สุเทศ บุญเย็น สารบรรณ รร.
2 ทรงกรด วงษ์ภักดี -

[ กลับหน้าเดิม ] | [ ลงทะเบียนใช้งาน AMSS++ ]