ชื่อผู้ใช้งาน รร.บ้านกะเอิน
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 สุวิชญาณ พงษ์เกษ ผู้อำนวยการโรงเรียน
ลงทะเบียนแล้วในระบบ AMSS++
ที่ ชื่อ-สกุล เจ้าหน้าที่
1 ณัฐภรณ์ วิญญายงค์ สารบรรณ รร.
2 สุวิชญาณ พงษ์เกษ สารบรรณ รร.

[ กลับหน้าเดิม ] | [ ลงทะเบียนใช้งาน AMSS++ ]