ชื่อผู้ใช้งาน รร.นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 2
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 กัมปนาท วังสันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
2 มานพ บุญช่วย ครู
ลงทะเบียนแล้วในระบบ AMSS++
ที่ ชื่อ-สกุล เจ้าหน้าที่
1 พิมพ์ชนก ทรการ สารบรรณ รร.
2 มานพ บุญช่วย -

[ กลับหน้าเดิม ] | [ ลงทะเบียนใช้งาน AMSS++ ]