ชื่อผู้ใช้งาน รร.บ้านดงยาง
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 เสริมพงษ์ วงษ์ชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียน
ลงทะเบียนแล้วในระบบ AMSS++
ที่ ชื่อ-สกุล เจ้าหน้าที่

[ กลับหน้าเดิม ] | [ ลงทะเบียนใช้งาน AMSS++ ]